Новини

 

 

18.12.2009

 

            

 

На 18 декември 2009 г. ЧПГ „Банкер“ беше удостоена за четвърти път със Сертификат за качество за проект № LLP-Ldv-IVT-07-BG-166122 Развитие на управленски маркетингови умения за стратегическо пазарно планиране по програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС - в категорията „Постичнати качествени резултати при осъществяването на проекта”

 

     
«12