И Н С Т Р У К Ц И Я
за решаване на тестовете

Мили момичета и момчета,

Навярно за някои от Вас е първа среща с тестовата проверка и затова прочетете много внимателно следващата инструкция.
Тестът съдържа 30 задачи, за решаването на които разполагате с 1 час 30 мин. (90 минути). Преди да започнете да решавате дадена задача, внимателно прочетете условието и инструкцията към нея. За решаването на някои задачи са необходими знания по български език и литература (1-10), математика и съобразителност (11-20), за други – логическо и нестартно мислене, за трети – съответните общи способности и качества на мисленето, необходими да откриете закономерностите и поставите липсващи числа, букви, фигури (от зададен брой фигури), да изключите излишна дума или да изберете двойка думи и др. (21-30).
Верният отговор на всяка задача е само един. Когато са дадени няколко възможни решения, не бързайте при избора и заграждайте само буквата, която се намира срещу верния според Вас отговор. Когато попълвате липсващи числа или букви, тиретата означават броя на пропуснатите цифри или букви. Не се задържайте дълго на задача, ако не успявате да я решите. Преминавайте към следващите задачи и поставайте само тези отговори, за които сте уверени, че са верни. След като “преминете” целия тест и имате време, върнете се към нерешените задачи. Ако имате идея за някоя задача, но не сте уверени, все пак посочете отговора.

Пожелавам Ви успех!
ст.н.с.д-р Н.Ненова