ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

Нели Илиева

 

Преподавател по „Български език и литература” от 1995 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски” - специалности „Българска филология” и „Културология”
 • Член на редколегията на издателство „Литера и ко” и Асоциацията на учителите по БЕЛ
 • Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна преподавателска дейност в системата на образованието – 2005г.
 • Носител на юбилейна грамота на БАЧУ за педагогическо майсторство и принос в частното образование - 2007г.
 • Спечелила Конкурс на МОМН за авторски ТЕСТ за ДЗИ по БЕЛ -2008г.
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език

Мария Чакърова

 

Преподавател по „Английски език” от 2005 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „Английска  филология” и „Руска филология” и 114 английска гимназия – София
 • Работила е  като началник отдел в „Тератон”, рекламна агенция „Сега” и преподавател по английски език в  НПМГ – София
 • Професионален преводач от английски език – издадени 13 книги от различни области
 • Подготвя учениците за сертификатите TOEFL, IELTS, САТ и участва в подготовката на документите им за кандидатстване в чужбина
 • Носител на юбилейна грамота на БАЧУ за педагогическо майсторство и принос в частното образование - 2010 г. 

Нели Александрова

 

Преподавател по „Английски език” от 1999 г.
 

 • Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилки”- специалност „Английска  филология” и СУ „Св. Кл.Охридски”- факултет по журналистика и масови комуникации, специалност „Асистент-режисьор в телевизия”; 95 Руска езикова гимназия – София
 • Работила е като репортер в БНР, асистент-режисьор в БНТ и  преподавател по английски език в Академията на МВР, ЮЗУ и езикови центрове „ElitS” и „Детелина”.

Естер Бодурска

 

Преподавател по „Испански език” от  2003 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „Испанска  филология” и „Английска филология”
 • Главен асистент в катедра „Испанска  филология” -  СУ
 • Води курса по испански език чрез английски за чуждестранни студенти в специалност „Европейски съюз и европейска интеграция”.
 • Специализирала испанска литература и театър на Златния век в CSIC (Consejo Superior de Investigationes Cientificas – Висш съвет за научни изследвания) – Мадрид, Испания.
 • Участие в симпозиуми и конференции у нас и в чужбина - публикации в специализирани издания
 • Преводач на Хосе-Ортега и Гасет - „Мисията на университета”, Херберт Маркузе - „Ерос и цивилизация”, Алмонд и Верба -  „Гражданската култура”,  Лопе де Вега – „Легенда за Саламейския алкалд” и др.
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език   

Нина Кантарджиева

 

Преподавател по „Руски език” от 2004 г.
 

 • Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски ”- специалности „Руска  филология” и „Българска  филология”
 • Дългогодишен преподавател  по руски език в 122 ОУ „Н.Лилиев” - София
 • Преводач към списание „Вокруг света”

Мария Златанова

 

Преподавател по „Математика”  от  2005 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалност „Математика”  и специализация „Изчислител”
 • Специализация по „Фирмено счетоводство
 • Работила е като н. с. I степен в Институт по черна металургия, счетоводител в СП „Колонел” ООД  и Фирма „Агрин”ООД
 • Дългогодишен преподавател по математика  в  33  ЕГ “Света София”– София
 • Участие в национални и международни конференции - публикации в специализирани издания
 • Владее писмено и говоримо руски език       

Христо Димитров

 

Преподавател по „Информатика” и  „Информационни технологии” от 2011г.
 

 • Завършил е ПУ „Паисий Хилендарски ”- специалност „Математика и информатика”
 • Учител по математика в ЧСОУ ЕСПА
 • Учител по Информатика и Информационни технологии в Техникум по съобщенията София
 • Основател и управител на уеб дизайн агенция КрисДизайн ЕООД - http://crisd.com
 • Работил е като Програмист и Ръководител проекти в Креативен център ООД
 • Разработил сайта на ЧПГ „Банкер” и сайтове на водещи фирми – СИБАНК, Летище София, вестник Култура и други.
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език

Катя Кънчева

 

Преподавател по „История и цивилизации”  от 1999 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „История” и „Философия”
 • Работила е като асистент в катедра „Обществени науки” към Медицинска академия
 • Дългогодишен преподавател  по история в СМГ „П.Хилендарски” - София
 • Специализация по „Нова и най-нова история” в СУ „Св. Кл.Охридски”
 • Участие в национални и международни конференции - публикации в специализирани издания
 • Съавтор на учебно помагало  „История и цивилизация за зрелостен и кандидат-студентски  изпит”
 • Съавтор на сборник „Тестове за подготовка по история за 7 клас”
 • Ползва английски и руски език

Мария Димитрова

 

Преподавател по География и икономика”  от 1995 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „География” и „Педагогика”
 • Базов учител на  СУ „Св. Кл.Охридски” и дългогодишен преподавател  по география  във 2 ОУ „акад. Емилиян Станев” – София
 • Участие в национални и международни конференции - публикации в специализирани издания
 • Следдипломни квалификации в ДИУУ и експерт-оценител на дидактически материали за обучението по география
 • Ползва руски и английски език

Надежда Германова

 

Преподавател по „Психология и логика”, „Етика и право”, „Философия”, „Свят и личност”  от 2005 г.
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалност „Философия”
 • Дългогодишен преподавател  по предметите от философския цикъл в СМГ „П.Хилендарски” – София
 • Организатор и координатор към програми на ЕС „ Младежта в действие” и „Леонардо да Винчи” - реализирани 5 проекта
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език

доц. д-р Ефросина Джонова

 

Преподавател по „Биология и здравно образование”  от 2000 г.
 

 • Завършила е Биологическия факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”- специалност „ Микробиология”
 • Дългогодишно кариерно развитие в ИПАРЗ „Н. Пушкаров” -  научен сътрудник, научна степен „доктор”, научно звание „доцент” и защитено авторско свидетелство   
 • Специализации  в IAEA – Виена, Австрия;  Европейски  COST прграми – Гранада, Испания и др.
 •  Участие в симпозиуми и конференции у нас и в чужбина - публикации в специализирани издания
 • Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език        

Иван Петков

 

Преподавател по „Физика и астрономия” от 2011 г.
 

 • Завършил е ПУ „Паисий Хилендарски ”- специалност „Физика” – учител по физика и математика
 • Дългогодишен преподавател  по физика в НПМГ – София в т.ч. и ръководител на отбори за олимпиади по физика
 • Специализация „Медицинска радиационна физика” в King`s College Лондон, Великобритания и  „Дозиметрия и лъчезащита” – към КИАЕМЦ
 • Участие в конференции у нас и в чужбина - публикации в специализирани издания
 • Участие в екип на МОМН за разработване на критерии за вътрешно оценяване
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език    

Румяна Иванова

 

Преподавател по „Химия и опазване на околната среда”
 

 • Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски” - специалности „Химия” – учител по химия и физика и „Английски език и литература” към Факултета по класически и нови филологии – учител по английски език
 • Дългогодишен преподавател  по химия и пом.-директор на 122 ОУ „Н. Лилиев” - София
 • Много специализации по методика на обучението по химия, модул „Биология” за учебен предмет  „Човекът и природата” и др.
 • Преподава английски език и ползва руски език

Мариета Петкова

 

Преподавател по „Физическо възпитание и спорт”
 

 • Завършила е НСА (ВИФ „Г. Димитров”) – треньор по гимнастика и учител по Физическо възпитание и спорт
 • Заслужил майстор на спорта по спортна гимнастика
 • Дългогодишен преподавател  по физическо възпитание в  22 СОУ, 125 СОУ и др.  
 • Има специализации по методика на обучението по физическовъзпитание