Ръководство

 

ст.н.с. д-р Николина Ненова

Основател и директор на ЧПГ „Банкер”

• Завършила е Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, защитава докторска дисертация, а през 1990 г. и е присъдено научното звание „старши научен сътрудник” – II степен

• Работила е като н.с. II и I степен и ст.н.с. II степен в НИИПО, хоноруван асистент в СУ „Св. Кл. Охридски”, учител по физика 

• Има много специализации в т.ч. по мениджмънт в Института по стимулиране на икономиката при Федералната търговско-промишлена палата – Австрия, Виена

• Автор е на над 200 публикации, в т.ч. три учебници, одобрени от МОН

• Опит в разработването и управлението на 7 проекта по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС, четири от които са наградени със Сертификат за качество

• Била е Член на УС на БАЧУ и научни съвети, научен ръководител на дипломанти от СУ „Св. Кл. Охридски”

• Носител е на приза „Човешки ресурси–2006” за „Директор на средно специално училище” от Фондация „Човешки ресурси в България и Евроинтеграцията”

• Получила е Грамота за достойно представяне на София и Република България в национални и международни форуми от кмета на СО (1998г.)  и  Грамота и статуетка за принос към столичното образование от МОН и РИО  София–град (2008г.)

• Владее писмено и говоримо руски език, ползва английски език

 

 

Антоанета Гогушева

Помощник-директор на ЧПГ „Банкер”

Преподавател по „Маркетинг” , „Бизнес-английски” и „Тренировъчна фирма” ( маркетингови аспекти) 

 

  • Завършила е Thames Valley University - Лондон, Англия специалност „Business Administration” с квалификационна степен бакалавър
  •  MBA от City University Сиатъл, САЩ
  • Придобита  специалицзация „General Management” от City University Сиатъл, САЩ
  • Допълнителна специализация по „Управление на училището”, с модули „Бюджет”, „Проекти” и „Психология на управлението” – Национален институт за обучение на директори към МОМН
  • Преподавала е  „Маркетинг”, „Управление на маркетинга”, „Инвестиции и риск” и „Управление на човешките ресурси” в ЧПГ „Банкер” 
  • Владее писмено и говоримо английски език (завършила е 114 английска гимназия) и руски език (завършила е 133 ОУ „А.С.Пушкин”)