Контакт

 

 

Адрес

 
София 1421, ул. "Димитър Хаджикоцев" 44
(139 ОУ "З. Круша" срещу басейн "Спартак")
тел.: 865 03 21, факс:  865 60 62,
Основател и директор:
ст.н.с. д-р Николина Ненова
GSM 0888/532 848, тел.: 865 74 92
Лиценз: № РД-14-77/15.07.1994 г., ДВ, бр. 61/1994 г. (след 8 клас)
№ РД-14-19/16.04.1999 г. (прием след 7 клас)