Сертифициране/Акредитация

 

Планираната продължителност на практиката е три седмици. Тази продължителност е съпоставима със заложената в учебния план на ЧПГ "БАНКЕР" продължителност на учебната и производствена практика във финансови институции за всяка учебна година. Това дава основание на учениците да се зачете задължителната производствена практика, на базата на сертификатите от практиката по проекта, след успешна защита на краен продукт пред комисия.

Продължителността на практиката е достатъчна, за да гарантира усвояването на компетенции и придобиване на работен опит във връзка с поставените цели.

Потвърждаването и акредитацията на практиката ще се обезпечи с издаване на всеки ползвател на Europass Mobility Certificate (в съответствие с решение 241/2004/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.) за придобиване на знания и умения в областта на продуктовото/пазарното позициониране.

Програмата на практиката предвижда всеки ползвател да бъде част от екип (”фирма”) и да се разработи продуктова/пазарна стратегия за въвеждане на нов продукт или услуга на пазара и неговото пазарно позициониране. В края на практическото обучение всяка „фирма”  ще представи своите планове и стратегии пред комисия от представители на City College. След успешна защита пред комисията на приемащата организация на план за продуктово/пазарно позициониране на продукт или услуга всеки участник ще получи и Certificate of Attendance.