Специализирани курсове в извънучебно време

 

Банково счетоводство - проф. д-р В. Сертел  - Австрийска стопанска камара, 1995

Маркетинг - д-р М. Венделбергер - "Marcom Marketing" - Виена, 1995

Дилърски курс в Ройтерс, 1997

Управление на инвестициите и портфолио на мениджъра - Стивън Голинс, САЩ, Чикаго, (месец 10-11, 1999 г.)

Тренинг "Управленски комуникации" - проф. Джеймс Колдуел - City University, Сиатъл, Вашингтон, Република Корея - февруари 2004 г.