Учебна и производствена практика по специалните предмети

 

Провежда се предимно под формата на тренинг и симулативни сесии, учебни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции.

Гостоприемни домакини на практиките досега са били:

ТБ “Биохим”
Банка ДСК
Росексимбанк
Тексимбанк
МБИР
ФК “Евър”
ДЗИ, ЗПК “Орел”, ЗД “България”
ЗПК “Витоша”
ЗБК “Ровекс”, “Олинеза” и др.

   
Практика в "Олинеза" ООД 2003г.
Практика в Международна банка за инвестиции и развитие, 1999 г.
 
юни 95
Тексимбанк
Кредитна банка
Стопанска банка
Частна земеделска инвестиционна банка
ФБК "Лидекс"
ДЗИ
ЗПК "Орел"
ЖЗК "Феникс"
MiC автомобилно застраховане

юни 96

Тексимбанк
Туристспортбанк
Оксфорд център
ДЗИ
ФБК "Евър"
Банксервиз
Софийска фондова борса
MiC автомобилно застраховане
Център за социално предприемачество

юни 97
Тексимбанк
Софийска фондова борса
ФБК "Евър"
ФБК "Лидекс"
ЗПК "Орел"
Оксфорд център
СУ "Св Кл. Охридски" (бизнес-английски)

юни 98
Международна банка за инвестиции и развитие
Софийска фондова борса
OST-WEST Consult GmbH
ЗК "7М" БК "Ровекс СП"
ЗК "Юнион инс"
ЗК "Булстрат живот"
ЖЗК "Феникс"
Оксфорд център

юни 99
Международна банка за инвестиции и развитие
Тексимбанк
ТБ "Биохим"
СФБ "Капиталов пазар"
ФК "Евър"

юни 2000
ТБ "Биохим" - ЦУ
Международна банка за инвестиции и развитие СФБ "Капиталов пазар“

юни 2001
Росексимбанк
ТБ "Биохим" - ЦУ
ФК "Евър“

юни 2002
Росексимбанк
Българска фондова борса
ТБ "Биохим" - ЦУ12

юни 2003
Росексимбанк
"Олинеза" ЕООД
СФБ Капиталов пазар

юни 2004
"Олинеза" ООД
Росексимбанк
БНБ

юни 2005
“Олинеза” ООД
БНБ

юни 2006
“Олинеза” ООД
БНБ

юни 2007

БНБ