Специалност "Банково дело"

   
У Ч Е Б Е Н     П Л А Н
 
за професионално образование по рамкова програма В
степен на професионална квалификация - трета
 
 
професионално направление:   343    Финанси, банково и застрахователно дело
 
професия:        343010              Финансист
 
специалност:  3430101             Банково дело
 
 
download file in doc format
изтегли в Microsoft Word формат
 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ
 
 
download file in xls format
изтегли в Microsoft Excel формат
 

Специалност "Малък и среден бизнес"

   
У Ч Е Б Е Н     П Л А Н
 
за професионално образование по рамкова програма В
степен на професионална квалификация - втора
 
 
професионално направление:  345  Стопанско управление и администрация
 
професия:          345050      Сътрудник в малък и среден бизнес
 
специалност:    3450501      Малък и среден бизнес
 
 
 
download file in doc format
изтегли в Microsoft Word формат
 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ
 
 
download file in xls format
изтегли в Microsoft Excel формат