ЧПГ “БАНКЕР” издава собствени учебни помагала

 

Речник на основните макроикономически и банкови термини
(1996 г.) -Цветан Манчев и Александър Михайлов - БНБ

“Обща теория на пазарното стопанство”
(1997 г.) – Антоанета Войкова - МОН

“Пари, банки и парична политика”
(1998 г., 2002 г.) – Иван Искров, Цветан Манчев
и Ал. Михайлов – БНБ

“Банкови анализи”
(1999 г.) - доц. д-р Мария Видолова - Тексимбанк

 
“Компютърно счетоводство”
(2004 г.) - Владимир Василев – „Профит партнер”
   
Представяне на “Пари, банки и парична политика” – 17 март 1998г.
Цветан Манчев - Подуправител на БНБ и Иван Искров - Управител на БНБ
Представяне на “Банкови анализи” 24 февруари 2000г.