Подаване на документи за кандидатстване по електронен път

 

Уважаеми родители, можете да подадете документи за кандидатстване (молба) по електронен път. Моля изтеглете прикачения файл, попълнете го и го изпратете на адрес bankerschool@abv.bg до 11 април 2014г.

 

download file in doc format
Молба юни 2014г.

Прием

 
Приемни изпити: 

13 април2014 г.(неделя)

1 юни 2014 г.(неделя)

- След 7 клас - ТЕСТ (10.00 - 12.30 ч.)  
- След 8 клас -  Изпит за завършване на 8 клас с интензивно изучаване на английски език (10.00 - 15.00).

    
Тестът съдържа 31 задачи. За решаването на задачите са необходими знания по български език и литература (1-10), математика и съобразителност (11-20), логическо и нестартно мислене (21-30). Въпрос 31 е разсъждение по свободна тема. Примерни on-line тестове можете да направите на http://www.banker-school.com/?p=23&m=21&sm=51 

Приемът се извършва на основата на удвоените резултати от успешно издържан приемен изпит (тест) след 7 клас и изпит по английски език след 8 клас и оценките по български език и литература, математика и английски език от свидетелствата за завършени 7 или 8 клас (или I срок от бележника за първите два приемни изпити)
 
Необходими документи
    -    При кандидатстване – молба и анкетна карта - по образец, копие от бележника с оценките от I срок или свидетелство за завършен 7 или 8 клас с минимален успех мн. добър 4,50
    -    При записване – молба и анкетна карта - по образец, оригинал на свидетелство за завършен 7 или 8 клас с минимален успех мн. добър 4,50, удостоверение за преместване и медицински картон
 
Срокове за подаване на документи:
    до 11.04.2014г. (оценките от I срок от бележника) и до 30.05.2014 г. (копие на свидетелство за завършен 7 или 8 клас)

   
 Курсове за подготовка:  
   
  12 април 2014 г. (събота) от 9,30 до 13,30ч.
   
 

31 май 2014 г. (събота) от 9,30 до 13,30ч.


Обявяване на резултатите – 3 дни след провеждане на изпитите
Записване - до 10.07.2014г. (с оригинал)