По случай 10 годишния си юбилей получихме Поздравителни адреси от:

       
 
Георги Първанов
Президент на
Република България
 
 
Симеон Сакскобурготски
Министър-председател 
на Република България
 
 
 
проф. Огнян Герджиков
Председател на 39-то
Народно Събрание на 
Република България
 
 
доц. д-р Игор Дамянов
Министър на образованието и науката
       
 
 
 
 
Милен Велчев 
Министър на финансите
 
 
Иван Искров 
Управител на БНБ
 
 
 
Стефан Софиянски
Кмет на София
 
 
 
 
 
Милка Славчева
Председател на Българската асоциация на частните училища