Какво постигнахме за 15 години?

 
Церемония за връчване на Международна златна звезда за качество Мадрид  17.11.1997 г.
     
 
 • Основана през 1994 г.
 • Единственото българско училище, носител на Международна златна звезда за качество
 • Подготвя кадри по специалностите “Банково, застрахователно и осигурително дело”, “Финанси, банково и застрахователно дело” и „Малък и среден бизнес” с интензивно изучаване на английски език
 • Дипломирани 513 ученици по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело” с интензивно изучаване на английски език, а по специалността „Малък и среден бизнес’’ – 19 ученици и 75 випускници в групите над средно образование
 • 100 % прием на випускниците в престижни университети в страната и чужбина
 • Над 80 възпитаници на училището достойно представят България в САЩ, Англия, Франция, Германия, Холандия, Испания, Австрия, Дания, Швейцария, Гърция, Русия, Канада, Австралия, Унгария, Полша, Китай и др.
 • Възпитаници на училището работят във водещи финансови институции - Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк, Банка ДЗИ, Общинска банка, Емпорикибанк, Сибанк, СФБ Капиталов пазар и др., застрахователни компании и успешно ръководят собствени фирми
 • Около 300 ученици са носители на сертификати и отличия, в т.ч. златен медал на Pitman и 145 европейски сертификата
 • През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение по специализиран софтуер
 • Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции
 • Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди – БНБ, СиБанк, СФБ Капиталов пазар, Агенция за икономически анализи и прогнози, СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС, Международно висше бизнес училище и др.
 • Учебната и производствена практика се провежда предимно под формата на тренинги и симулативни сесии, учебни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции
 • Досега са реализирани 7 проекта по програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз, в които са участвали 145 ученици. Приемащите организации–партньори по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации в Барселона, Испания (2001г. и 2003г.), Брюксел, Белгия (2001 г., 2003 г. и 2004 г.), Дармщадт, Германия (2006 г.) , Ретимно, о-в Крит, Гърция (2007 г). и Солун, Гърция (2005 г., 2008 г. и 2009 г.) в City University of Sheffield
 • Четири от проектите са отличени със Сертификат за качество
 • Продължава успешното партньорство със City University of Sheffield по нов проект